ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΗΛΟ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΗΛΟ

Η σεισμική δραστηριότητα, που σημειώθηκε κατά το παρελθόν στη νήσο Μήλο, οφείλεται στην τεκτονική εξέλιξη αυτής και χαρακτηρίζεται από την παρουσία τόσο τεκτονικών σεισμών όσο και σμηνοσειρών, οι οποίες σχετίζονται με το υψηλής ενθαλπίας γεωθερμικό πεδίο της περιοχής.

Διαβάστε Περισσότερα  
LULUs

LULUs

Ο όρος Locally Unwanted Land Uses (LULUs) αναφέρεται σε χρήσεις γης ή εγκαταστάσεις που μπορεί να είναι απαραίτητες ή επιθυμητές σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, αλλά θεωρούνται ανεπιθύμητες από πολλά άτομα ή κοινότητες που κατοικούν κοντά σε αυτές, εξ' αιτίας αρνητικών επιπτώσεων τους

Διαβάστε Περισσότερα  
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΣΕΙΣΜΟΙ

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΣΕΙΣΜΟΙ

Όταν η ανθρώπινη παρέμβαση ξυπνά τον Εγκέλαδο...

Διαβάστε Περισσότερα