ΙΣΧΥΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ...

Το blog που "κρατάτε στα χέρια σας", αποτελεί μια προσπάθεια να ενημερωθούν οι πολίτες -κυρίως- της Μήλου, σχετικά με τη ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ.    Ένα φαινόμενο, η αξιοποίηση του οποίου, μπορεί να αποτελέσει την αρχή ή το τέλος "εποχής".

Επιμελείται από αποφοίτους Δημοτικού, συνθήκη που εγγυάται ότι απευθύνεται σε όλους όσους διαβάζουν Ελληνικά σε ικανό βαθμό. ( Θα υπάρχουν βεβαίως και παραπομπές σε ξενόγλωσσα άρθρα, μελέτες και ιστοτόπους).

Κύριο μέλημα αποτελεί η παράθεση πληροφοριών, όπως παρουσιάζονται σε άρθρα στο διαδίκτυο και σε επιστημονικές ( προπτυχιακές είτε μεταπτυχιακές ) εργασίες. Ευελπιστούμε, μέσα από τον τεράστιο όγκο πληροφοριών, να σταχυολογήσουμε τα βασικά στοιχεία που θα οδηγήσουν τον-ην ενδιαφερόμενο-η στη διαμόρφωση μιας σφαιρικής άποψης, σχετικά με τα εντυπωσιακά οφέλη ( αλλά και τους υπαρκτούς κινδύνους ) της αξιοποίησης της Γεωθερμίας. Ευχής έργον θα ήταν η καθολική συνεισφορά των - κατά το δυνατόν ενημερωμένων - Μηλίων σε μελλοντική κοινή διαβούλευση κοινωνίας-κρατικών φορέων ( 2.438 χρόνια μετά τον περίφημο διάλογο...)

 

 Μήλος 2020

 

" ... ένα σκανδαλωδώς προικισμένο από τη φύση νησί"...

                                                                                       Μιχ. Φυτίκας, καθηγητής Γεωθερμίας Α.Π.Θ.