ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΗΛΟ

Συνοπτική καταγραφή κυριότερων σεισμών σε ακτίνα 60 km από τη Μήλο κατά την τελευταία 15ετία:

16/09/2008                              μέγεθος 4,5 R    εστιακό βάθος >70 km

17/12/2010                                               4,9 R                              120 km

16/02/2013                                               3,6 R                             10 km

31/10/2016                                               3,5 R                              5  km

28/01/2017                                               3,3 R                             10 km

16/08/2017                                               5,1 R                              100 km

25/04/2018                                               4,1 R                             >50 km

26/10/2018                                               4,2 R                             5 km

10/06/2019                                               3,2 R                             60 km

06/07/2020                                               2,5 R                           10 km

17/08/2020                                               5,1 R                             98 km

08/09/2020                                               2,3 R                           10 km

09/09/2020                                               2,6 R                           55 km

17/09/2020                                               2,3 R                             15 km

04/10/2020                                               2,0 R                             45 km

10/10/2020                                               1,9 R                               5 km

14/10/2020                                               2,3 R                              10 km

28/10/2020                                               2,7 R                             82 km

30/10/2020                                               3,0 R                             30 km

31/10/2020                                               2,3 R                               10km

01/11/2020                                               2,4 R                                10 km

01/11/2020                                               2,6 R                                60 km

01/11/2020                                               2,6 R                                75 km

14/11/2020                                               2,5 R                                 60 km

14/11/2020                                               2,8 R                                 10 km

15/11/2020                                               2,3 R                                 10 km

28/11/2020                                               2,2 R                                 90 km

30/11/2020                                               2,3 R                                 20 km

12/12/2020                                                2,5 R                                 10 km

19/12/2020                                                 1,9 R                                 5 km

9/4/2022                                                    3,4                                   10 Km

5/6/2022                                                     3,0 R                               10 Km

6/8/2022                                                     3,8 R                               80 Km

10/10/2022                                                   2,6 R                               63 KmΗ σεισμική δραστηριότητα, που σημειώθηκε κατά το παρελθόν στη νήσο Μήλο, οφείλεται στην τεκτονική

εξέλιξη αυτής και χαρακτηρίζεται από την παρουσία τόσο τεκτονικών σεισμών όσο και σμηνοσειρών, οι

οποίες σχετίζονται με το υψηλής ενθαλπίας γεωθερμικό πεδίο της περιοχής.


Περισσότερα Εδώ