ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η γεωθερμική έρευνα στη χώρα ξεκίνησε από το τ. ΙΓΕΥ (πρόδρομο σχήμα του ΙΓΜΕ) το 1970 με στόχο πεδία υψηλής θερμοκρασίας στο ηφαιστειακό τόξο του Ν. Αιγαίου (Μήλος, Σαντορίνη, Νίσυρος, Σουσάκι). Εντοπίστηκαν τα σημαντικά πεδία υψηλής θερμοκρασίας Μήλου και Νισύρου. Στη Μήλο εγκαταστάθηκε, από τη ΔΕΗ, πιλοτική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 2 MWe. Κάποια αστοχία κατά τη λειτουργία της είχε ως αποτέλεσμα την αντίδραση των κατοίκων και την ακύρωση εγκατάστασης μονάδας βιομηχανικής κλίμακας και στα δύο νησιά. Μετά το 1990 η έρευνα των πεδίων υψηλής θερμοκρασίας δεν συνεχίστηκε με εξαίρεση τη Λέσβο (ΔΕΗ).

Περισσότερα